top of page

ONZE VISIE

Bij de Zonneruiters weten we dat we het meeste (en het langste) plezier samen met de paarden beleven en dat we het meest van ze kunnen leren als de paarden vooral lekker paard mogen zijn.  Daarnaast is onze visie holistisch - het welzijn van onze dieren is afhankelijk van een heleboel factoren die allemaal invloed op elkaar hebben. We streven ernaar een zo natuurlijke en paardvriendelijk mogelijke omgeving te creëren met de ruimte en middelen die we tot onze beschikking hebben.

 

Daarom:

  • Hebben we een ruime schuilstal waar onze paarden kunnen schuilen als ze daar zin in hebben;

  • Laten we ze bijna de hele dag als groep buiten staan, als een kudde. Zo kunnen ze ravotten, eten, liggen, drinken en slapen wanneer en waar ze dat zelf willen;

  • Zorgen we dat ze vrijwel de hele dag beschikking hebben over vers hooi;

  • Wordt er in de lessen bitloos  gereden;

  • Zijn alle zadels afgestemd en aangepast op het paard en laten we deze minimaal éénmaal per jaar volledig nakijken op ligging en (onzichtbare) defecten;

  • Staan we open voor alternatieve naast reguliere geneeswijzen;

  • Beschouwen we elk van onze paarden als een individu, met eigen wensen, sterke en minder sterke punten. Onze benadering passen we daarop aan en we leren onze leerlingen dat ook te doen.

HOEFVERZORGING

Bij de Zonneruiters hebben de paarden vrije beweging, goede voeding en wordt er naar het individuele paard gekeken. Een juiste hoefverzorging kan daarbij niet ontbreken.

Al jaren worden de paarden van de Zonneruiters bekapt op een manier waarbij gezonde, ijzerloze hoeven het uitgangspunt zijn. Sinds 2019 heeft Deborah Droog, van Deb's Visie - Paard&Hoeven, de hoefverzoring overgedragen gekregen van Lindy Jansen-Jonk, van Equiheart.

Door naar de anatomie te kijken van de hoeven en het paard, kunnen compacte, stevige hoeven opgebouwd worden. Dit zorgt ervoor dat permanente hoefbescherming van een ijzer niet nodig is en de paarden, net als in de natuur, op blote hoeven kunnen blijven. 

WhatsApp Image 2021-06-22 at 12.42.55.jpeg
Rollen04.JPG
Elstar08.JPG
Buiten02.JPG
bottom of page